Öğrenci Kulüpleri

Sağlık Kulübü

Danışmanlığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda olan Kulübümüz Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Kulüp Adı            : Sağlık Kulübü

Kulüp Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Bülent ŞENGÜL

Kulüp Başkanı    : Güler ÖĞÜT

Bayburt Üniversitesi ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin; toplumsal ve kültürel gelişmelerine katkı sağlamak, beden ve ruh sağlığını korumak, onları araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip olarak yetiştirebilmek, bütçe olanakları oranında fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal gereksinimlerini karşılamak, Üniversite içinde ve dışında, Üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkaracak, kamuoyunda benimsenmesine ve tanınmasına yardımcı olmak ve tüm Üniversitenin faydalanmasına imkân sağlamak amacıyla kurulurlar.

 

Bayburt Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi doğrultusunda yeniden yapılandırılan aktif kulüplerimizin sayısı 2017 Ocak ayı itibariyle 48 olup, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçe imkânları dâhilinde kulüp faaliyetleri desteklenmektedir.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN  Öğrenci Kulüpleri