Doktor Öğretim Üyesi Nurcan Demircan

"A new record of Salticus from Turkey (Araneae: Salticidae)", Aydın Topçu, Nurcan Demircan, Serket, 2018

"New records of family Agelenidae for the spider fauna of Turkey(Araneae: Agelenidae)", Nurcan Demircan, Aydın Topçu, Indian Journal of Arachnology, 2017

"A new record of genus Pholcus from Turkey(Araneae: Pholcidae)", Aydın Topçu, Nurcan Demircan, Serket, 2017

"A new jumping spider record for the fauna of Turkey(Araneae: Salticidae)", Aydın Topçu, Nurcan Demircan, Caner Kirazcı, Serket, 2017

"A new species of Hoplopholcus Kulczyński, 1908 (Araneae: Pholcidae) from the European part of Turkey", Nurcan Demircan, Aydın Topçu, Zoology in The Middle East, 2016

"First records for spider fauna of the European part ofTurkey Araneae", Nurcan Demircan, Aydın Topçu, Serket, 2016

"A new record for the spider fauna of Turkey", Aydın Topçu, Nurcan Demircan, Engin Yalçın, Indian Journal of Arachnology, 2016

"A contribution to the spider fauna of the European part of Turkey Araneae", Nurcan Demircan, Aydın Topçu, Serket, 2015

"A new species of the genus Chaetopelma Ausserer 1871 Araneae Theraphosidae from Turkey", Aydın Topçu, Nurcan Demircan, Zoology in The Middle East, 2014

"A New Species of Troglohyphantes Araneae Linyphiidae from a Turkish Cave", Aydın Topçu, Tuncay Türkeş, Osman Seyyar, Nurcan Demircan, Hayriye Karabulut, Open Journal of Animal Sciences, 2014

"A contribution to the cave spider fauna of Turkey Araneae", Aydın Topçu, Osman Seyyar, Nurcan Demircan, Zoology in The Middle East, 2013

"New records of family Oonopidae Araneae in Turkey", Aydın Topçu, Tuncay Türkeş, Nurcan Demircan, Hayriye Karabulut, Serket, 2012

"New records of family Lycosidae Araneae in Turkey", Nurcan Demircan, Aydın Topçu, Serket, 2011

"Ege Bölgesi Mağaraları ve Mağara Ekosisteminde Örümceklerin Yeri", Nurcan Demircan, Aydın Topçu, (28.08.2013-31.08.2013), I. Ulusal Zooloji Kongresi, 2013

"Revised and Updated Checklist of the Araneofauna of Turkish Caves", Nurcan Demircan, Aydın Topçu, (11.05.2017-13.05.2017), International Ecology Symposium, 2017

"A Preliminary Study on Determination of the Spider Fauna (Araneae) of Turkish Thrace Region", Nurcan Demircan, Aydın Topçu, (12.07.2017-15.07.2017), Iıı. International Zoology And Technology Congress, 2017

"A new species of Troglohyphantes fron a Turkish cave Araneae Linyphiidae", Tuncay Türkeş, Aydın Topçu, Osman Seyyar, Nurcan Demircan, Hayriye Karabulut (02.09.2012-07.09.2012), 27th European Congressof Arachnology, 2012

"Lepidoptera türlerinin sıcaklığa bağlı olarak populasyon yoğunluğunda ve morfometrik özelliklerinde görülen farklılıklar", Nurcan Demircan, Hayal Akyıldırım Beğen, Hatice Bütüner, (28.07.2009-31.07.2009), I. Ulusal Ekoloji ve Çevre Öğrenci Kongresi, 2009

"Şanlıurfa ili ve çevresi Ordo Araneae üzerine faunistik bir çalışma", Nurcan Demircan, Caner Kirazcı, Zeynep Temurlenk, (09.07.2012-13.07.2012), 19. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, 2012

"Kastamonu ve yöresine ait örümcek faunasının belirlenmesi", Nurcan Demircan, Erkmen Onur (01.07.2009-04.07.2009), Xvı. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, 2009

"Marmara Bölgesi Trakya Bölümü Araneofaunasının Belirlenmesine Dair Son Bulgular", Nurcan Demircan, Aydın Topçu, (28.08.2015-31.08.2015), II. Ulusal Zooloji Kongresi, 2015

"Ege Bölgesi Mağaralarının Araneofaunasının Belirlenmesine Dair İlk Çalışmalar", Aydın Topçu, Tuncay Türkeş, Osman Seyyar, Nurcan Demircan, Hayriye Karabulut (03.09.2012-07.09.2012), 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2012

"Türkiye den Oonopidae Arachnida Araneae familyasına ait ilk kayıtlar", Tuncay Türkeş, Aydın Topçu, Nurcan Demircan, (20.06.2010-25.06.2010), 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2010

"Linyphiidae Araneae fauna of Mediterranean region from Turkey", Tuncay Türkeş, Aydın Topçu, Osman Seyyar, Nurcan Demircan, Hayriye Karabulut (02.09.2012-07.09.2012), 27th European Congressof Arachnology, 2012

"Ege Bölgesi Mağaralarının Araneofaunasının Belirlenmesine Dair Son Bulgular", Nurcan Demircan, Aydın Topçu, (28.08.2013-31.08.2013), I. Ulusal Zooloji Kongresi, 2013

"Etkili ve Güzel Konuşma", Önlisans, Türkçe, 2

"Tıbbi Terminoloji", Önlisans, Türkçe, 6

"Mesleki Uygulama ı", Önlisans, Türkçe, 8

"Fizyoloji", Önlisans, Türkçe, 12

"Halk Sağlığı", Önlisans, Türkçe, 4

"İlk Yardım", Önlisans, Türkçe, 2

"Parazitoloji", Önlisans, Türkçe, 4

"Fizyoloji", Önlisans, Türkçe, 10

"Protokol", Önlisans, Türkçe, 4

"İmmünolojik Yöntemler", Önlisans, Türkçe, 4

"Fizyoloji", Önlisans, Türkçe, 5

"Etkili ve Güzel Konuşma", Önlisans, Türkçe, 4

"İletişim Becerileri", Önlisans, Türkçe, 2

"Trafik ve İlkyardım", Lisans, Türkçe, 2

"Evrim", Lisans, Türkçe, 2

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Bölüm Başkan Yardımcısı"

"Marmara Bölgesi Trakya Bölümü Edirne Kırklareli Tekirdağ İlleri ile İstanbul ve Çanakkale İllerinin Avrupa da kalan kısımları Örümcekleri Üzerine Faunistik Çalışmalar", Bursiyer, Bayburt Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 15.07.2014-08.01.2016, 26.000 TÜRK LİRASI

"Ege Bölgesi Mağaralarının Örümcek Faunasının Belirlenmesi", Bursiyer, , Tübitak Projesi, Tamamlandı, TÜRK LİRASI

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2015 Doktor Öğretim Üyesi Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2011 - 2015 Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji (dr), Niğde Üniversitesi
2008 - 2011 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji (yl) (tezli), Niğde Üniversitesi
2004 - 2008 Lisans Fen-edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Niğde Üniversitesi