Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama
Tetkik İşlemleri İş Akış Şeması için tıklayınız
5018 Kanun gereğince Kesilen Pirimlerin Ödebmesi İş akış Şeması için tıklayınız
Dönemsel Vergi Ödemeleri İş Akış Şeması için tıklayınız
Hakedişlerden Mahsup Edilen Vergi Ödemeleri İş akış Şeması için tıklayınız
Ön Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması için tıklayınız
Emanet Karakterli Ödemeler İş Akış Şeması için tıklayınız
Bütçe Emanet İşlemleri İş Akış Şeması için tıklayınız
Banka Emirleri ve Gönderme Emirleri İşlemleri İş Akış Şeması için tıklayınız
Teminat Mektubu İşlemleri İş Akış Şeması için tıklayınız
Döviz Hesabı İşlemleri İş Akış Şeması için tıklayızınız
Muhasebe Yetkilisi Mutemedi İş Akış Şemaları için tıklayınız
Alacak takip işlemleri İş Akış Şeması için tıklayınız
Taşınır Mal yönetim İşlemleri İş Akış Şeması için tıklayınız
Taşınmaz Mal Envanteri Düzenlenmesi ve Konsolide İşlemleri İş akış Şeması için tıklayınız
Tubitak Projesi İşlemleri İş Akış Şeması için tıklayınız
Hazine Yardımı ve Tahhakuk İşlemleri İş Akış Şeması için tıklayınız
Aylık ve Yıllık Yayınlanan tablolar İş Akış Şeması için tıklayınız
Yevmiye İşlemelri İş Akış Şeması için tıklayınız
Ay sonu yıl sonu İşlemleri İş Akış Şeması için tıklayınız
Kesin Hesap İşlemleri İş Akış Şeması için tıklayınız
Alanı ile ilgili Görüş ermek İş Akış Şeması için tıklayınız