Doktor Öğretim Üyesi Muhammed İhsan Çubukcu

"Konaklama İşletmeleri Web Site İçeriklerinin Değerlendirilmesi", Muhammed İhsan Çubukcu, İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 2010

"TÜKETIM TOPLUMUNUN ŞEKILLENMESI VE TÜKETICI DAVRANIŞLARI -KARŞILAŞTIRMALI BIR UYGULAMA", Muhammed İhsan Çubukcu, Recai Çınar, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009

"Konaklama İşletmeleri Web Site İçeriklerinin Değerlendirilmesi", Muhammed İhsan Çubukcu, İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 2010

"Gıda Lojistiğinde Arz-Talep Dengesinin Sağlanması Üzerine Pratik Bir Çalışma: Bayburt Üniversitesi Yemekhanesi Örneği", Necati Akyüz, Nejla Binici Demir, Selahattin Koşunalp, Muhammed İhsan Çubukcu, (17.05.2017-19.05.2017), 6. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri, 2017

"Türkiyenin Lojistik Performansının Analizi", Necati Akyüz, Muhammed İhsan Çubukcu, Nejla Binici Demir, (18.05.2017-20.05.2017), 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017

"Meslek Yüksekokullarının Bologna Sürecine Uyumlaştırılması ve İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi’xxne (İKMEP) Eleştiriler", Muhammed İhsan Çubukcu, Aydoğan Dursun, İlyas Kays İmamoğlu, (25.05.2011-27.05.2011), 2.uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2011

"1999 Yılında Yapılan ’xx’xx 10.Yılında Bayburt Vilayeti Sempozyumu’xx’xxnda Sunulan Ekonomi Konulu Tebliğler ve İçerdiği Önerilerin Karşılaştırılması", Muhammed İhsan Çubukcu, (02.08.2007-03.08.2007), Bayburt 1. Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Paneli, 2007

"Hizmet Pazarlamasında Müşteri Memnuniyeti ve Algılanan Değerin Müşteri Bağlılığı Üzerindeki Etkisi", Muhammed İhsan Çubukcu, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme.yönetim ve Ekonomi Sempozyumu, 2018

"( Türk ve Amerikan Hane Halklarının Sürdürülebilir Tüketim Davranışlarının Karşılaştırılması (Bayburt ve Post Falls Örneği)", Enes Emre Başar, Muhammed İhsan Çubukcu, Aysel Erciş, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme.yönetim ve Ekonomi Sempozyumu, 2018

"Ticari Bilgiler ve Belgeler", Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemleri, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Prof. Dr. Bener GÜNGÖR, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Ticari Bilgiler ve Belgeler", Dış Ticarette Kullanılan Belgeler, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Prof. Dr. Bener GÜNGÖR, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"İLETİŞİM (Genel/Teknik İletişim-Pazarlama İletişimi-Reklamcılık)", Reklamcılık, Ekin Yayınevi, Orhan Küçük, 9786053272878, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"İhracat Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 1

"Pazarlama Araştırması", Lisans, Türkçe, 4

"Pazarlama Yönetimi", Lisans, Türkçe, 3

"Reklamcılık", Lisans, Türkçe, 3

"Uluslararası Pazarlama", Lisans, Türkçe, 3

"Tüketici Davranışları", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Pazarlama Stratejileri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Myo/yüksekokul Müdürü", Bayburt Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Bayburt Üniversitesi

"Bölüm Bşk.", Bayburt Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Bayburt Üniversitesi

"Myo/yüksekokul Müdürü"

"Bölüm Bşk."

"Bayburt Üniversitesi", ÖĞRETİM ÜYESİ, 1996-, Diğer

"Sırtımda Tiyatro Var", Proje Koordinatörü, , Diğer, Tamamlandı, 86000

"Örgütsel Destek ve Hizmetkar Liderliğin Duygusal Bağlılık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Uygulamalı Bir Araştırma", Yüksek Lisans, Ali Köroğlu

"Lojistik Performansının, Firma Performansı ve İhracat Performansına Etkisi: Tra1 Düzey 2 Bölgesinde Bir Uygulama", Yüksek Lisans, Nesrin İmamoğlu

"Hizmet Pazarlamasında Müşteri Memnuniyeti ve Algılanan Değerin Müşteri Sadakati Üzerinde Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama", Yüksek Lisans, Belma Kantaroğlu

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2017 Doktor Öğretim Üyesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bayburt Üniversitesi
2011 Yardımcı Doçent Bayburt Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2011 Yardımcı Doçent Bayburt Meslek Yüksekokulu, Bayburt Üniversitesi
1999 - 2005 Doktora İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1996 - 2005 Okutman Bayburt Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Bayburt Üniversitesi
1996 - 1999 Yüksek Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1991 - 1995 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Atatürk Üniversitesi