Doktor Öğretim Üyesi Muhammed İhsan Çubukcu

"Konaklama İşletmeleri Web Site İçeriklerinin Değerlendirilmesi", Muhammed İhsan Çubukcu, İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 2010

"TÜKETIM TOPLUMUNUN ŞEKILLENMESI VE TÜKETICI DAVRANIŞLARI -KARŞILAŞTIRMALI BIR UYGULAMA", Muhammed İhsan Çubukcu, Recai Çınar, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009

"Konaklama İşletmeleri Web Site İçeriklerinin Değerlendirilmesi", Muhammed İhsan Çubukcu, İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 2010

"Gıda Lojistiğinde Arz-Talep Dengesinin Sağlanması Üzerine Pratik Bir Çalışma: Bayburt Üniversitesi Yemekhanesi Örneği", Necati Akyüz, Nejla Binici Demir, Selahattin Koşunalp, Muhammed İhsan Çubukcu, (17.05.2017-19.05.2017), 6. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri, 2017

"Türkiyenin Lojistik Performansının Analizi", Necati Akyüz, Muhammed İhsan Çubukcu, Nejla Binici Demir, (18.05.2017-20.05.2017), 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017

"Ticari Bilgiler ve Belgeler", Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemleri, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Prof. Dr. Bener GÜNGÖR, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Ticari Bilgiler ve Belgeler", Dış Ticarette Kullanılan Belgeler, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Prof. Dr. Bener GÜNGÖR, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"İhracat Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 1

"Myo/yüksekokul Müdürü", Bayburt Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Bayburt Üniversitesi

"Bölüm Bşk.", Bayburt Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Bayburt Üniversitesi

"Myo/yüksekokul Müdürü"

"Bölüm Bşk."

"Bayburt Üniversitesi", ÖĞRETİM ÜYESİ, 1996-, Diğer

"Sırtımda Tiyatro Var", Proje Koordinatörü, , Diğer, Tamamlandı, 86000

"Örgütsel Destek ve Hizmetkar Liderliğin Duygusal Bağlılık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Uygulamalı Bir Araştırma", Yüksek Lisans, Ali Köroğlu

"Hizmet Pazarlamasında Müşteri Memnuniyeti ve Algılanan Değerin Müşteri Sadakati Üzerinde Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama", Yüksek Lisans, Belma Kantaroğlu

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2011 Yardımcı Doçent Bayburt Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2011 Yardımcı Doçent Bayburt Meslek Yüksekokulu, Bayburt Üniversitesi
1999 - 2005 Doktora İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1996 - 2005 Okutman Bayburt Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Bayburt Üniversitesi
1996 - 1999 Yüksek Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1991 - 1995 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Atatürk Üniversitesi