Misyonumuz;

Stratejik amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda, Üniversitemiz mali hizmetlerinin sunulmasında, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını koordine ederek analiz, planlama, eşgüdüm çalışmalarını hazırlamak ve izlemek, yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri paydaşlarımızla işbirliği içinde yerine getirmektir.

Vizyonumuz;

İşinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi personeliyle çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışanlarına yansıtan, teknolojik imkânlarla donatılmış, uluslararası standartlarda hizmet veren ve sürekli gelişen bir başkanlık olmak.