Arı ve arı ürünleri (bal, polen, propolis, arı sütü, arı zehiri, bal mumu) konusunda teorik ve uygulamalı araştırmalar yaparak bu konuda bilimsel veriler sunmak ve elde edilecek çıktılar neticesinde bölge ve ülke arıcılığına katkıda bulunmak.