Çağdaş, bilimsel ve özgür düşünen Üniversitemizin kuruluşundan bu yana devam eden ivmesini hızlandırarak sürdürmek için Başkanlığımıza gelen talepler değerlendirilerek, bu taleplerin satın alınması için devletin olanakları ölçüsünde sağlanan ödenekle en kaliteli mal, malzeme ve hizmeti en kısa sürede ve en ucuz şekilde temin ederek, beklenen faydayı sağlamak ve hizmeti sunmaktır.