Mezun Öğrenciler İlişik Kesme İşlemleri
Mezun öğrenciler için ilişik kesme işlemleri  26.03.2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda yapılmaya başlanmıştır. Öğrencilerin ilişik kesme işlemlerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Web Sayfasında yer alan Mezuniyet İşlemleri ekranından başlatmaları gerekmektedir.