Lisansüstü Program Bilgileri
 
  Anabilim Dalı   Program Seviyesi   Program Türü
  Temel İslam Bilimleri                Doktora   Örgün Öğretim             
  Temel İslam Bilimleri     Tezli Yüksek Lisans   Örgün Öğretim
  İşletme                                                       Tezli Yüksek Lisans   Örgün Öğretim 
  İşletme      Tezsiz Yüksek Lisans   İkinci Öğretim
  Eğitim Bilimleri   Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Y.L.   Örgün Öğretim         
  Matematik ve Fen Bilimleri   Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans   Örgün Öğretim
  Matematik ve Fen Bilimleri   Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans   Örgün Öğretim
  Temel Eğitim   Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans   Örgün Öğretim
  Felsefe ve Din Bilimleri   Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans   Örgün Öğretim