Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu

Müdür Doktor Öğretim Üyesi Kürşad Kara
Üye Doktor Öğretim Üyesi Tuğba Aslan
Üye Öğretim Görevlisi Ahmet Akpınar
Üye Öğretim Görevlisi Tuğba Akkoyun Koç
Üye Öğretim Görevlisi Aslıhan Aytaç