Yüksekokul Yönetim Kurulu

Başkan Doktor Öğretim Üyesi Emine Taş
Üye Profesör Doktor Vecihi Aksakal
Üye Doktor Öğretim Üyesi Ümit Girgel
Üye Doktor Öğretim Üyesi Yaşar Erdoğan
Üye Öğretim Görevlisi İlyas Kays İmamoğlu
Üye Öğretim Görevlisi Ebubekir Akkoyunlu
Raportör Yüksekokul Sekreteri Hacı Dursun Sarıdoğan