Fakülte Yönetim Kurulu

Başkan Profesör Doktor Haldun Özkan
Üye Profesör Doktor Nasrullah Hacımüftüoğlu
Üye Profesör Doktor Abdulkadir Yılmaz
Üye Profesör Doktor Vecihi Aksakal
Üye Doçent Doktor Fatih Gürbüz
Üye Doçent Doktor Ümmügülsüm Erdoğan
Üye Doktor Öğretim Üyesi Ümit Yıldırım

Raportör Fakülte Sekreteri Beşir Demir