Başkan Profesör Doktor Haldun Özkan
Üye Profesör Doktor Abdulkadir Yılmaz
Üye Profesör Doktor Süleyman Çiğdem
Üye Profesör Doktor Vecihi Aksakal
Üye Doçent Doktor Fatih Gürbüz
Üye Doçent Doktor Ümmügülsüm Erdoğan
Üye Doktor Öğretim Üyesi Ümit Yıldırım
Bölüm Başkanı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Doktor Öğretim Üyesi Ümit Yıldırım
Raportör Fakülte Sekreteri Beşir Demir