Yüksekokul Yönetim Kurulu

Başkan Doktor Öğretim Üyesi Hamit Emre Kızıl
Üye Doktor Öğretim Üyesi Nurcan Demircan Aksan
Üye Doçent Doktor Başak Toğar
Üye Doktor Öğretim Üyesi Özge Erdem Abdioğlu
Üye Doktor Öğretim Üyesi Sevgi Karabulut Uzunçakmak
Üye Doktor Öğretim Üyesi Sinan Bayram
Raportör Fakülte Sekreteri Mustafa Kansız