Başkan Doktor Öğretim Üyesi Hamit Emre Kızıl
Üye Doktor Öğretim Üyesi Nurcan Demircan Aksan
Bölüm Başkanı Doçent Doktor Başak Toğar
Üye Doktor Öğretim Üyesi Sinan Bayram
Raportör Bilgisayar İşletmeni Hakan Dağlar