Fakülte Yönetim Kurulu

Başkan Profesör Doktor Süleyman Çiğdem
Üye Profesör Osman Gündüz
Üye Profesör Doktor Vecihi Aksakal
Üye Profesör Doktor Hamdi Güleç
Üye Doçent Doktor Fatih Gürbüz
Üye Doktor Öğretim Üyesi Gazi Özdemir
Üye Doçent Doktor Hasan Aktaş

Raportör Fakülte Sekreteri Beşir Demir