Başkan Profesör Doktor Süleyman Çiğdem
Üye Profesör Doktor Vecihi Aksakal
Üye Profesör Osman GÜNDÜZ
Bölüm Başkanı Türk Dili ve Edebiyatı Profesör Hamdi Güleç
Üye Doçent Doktor Fatih Gürbüz
Üye Doktor Öğretim Üyesi Gazi Özdemir
Üye Doçent Doktor Hasan Aktaş
Raportör Fakülte Sekreteri Beşir Demir