Yönetim Kurulu

Rektör Profesör Doktor Selçuk Coşkun

Profesör Üye Profesör Doktor Abdulkadir Yılmaz
Dekan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Profesör Doktor Bener Güngör
Dekan Eğitim Fakültesi Profesör Doktor Emin Erdem
Dekan Mühendislik Fakültesi Profesör Doktor Hanefi Bayraktar
Dekan Sanat ve Tasarım Fakültesi Profesör Doktor Haldun Özkan
Dekan İlahiyat Fakültesi Profesör Doktor Nasrullah Hacımüftüoğlu
Dekan Uygulamalı Bilimler Fakültesi Profesör Doktor Vecihi Aksakal
Dekan Vekili Sağlık Bilimleri Fakültesi Profesör Doktor Selçuk Coşkun
Dekan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Profesör Doktor Süleyman Çiğdem
Profesör Üye Profesör Doktor Vecihi Aksakal
Profesör Üye Profesör Doktor Metin Uçurum
Raportör Doktor Öğretim Üyesi Ufuk Töman