Yönetim Kurulu

Rektör Profesör Doktor Selçuk Coşkun

Dekan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Profesör Doktor Bener Güngör
Dekan Vekili Sağlık Bilimleri Fakültesi Profesör Doktor Halil İbrahim Şimşek
Dekan Vekili Mühendislik Fakültesi Profesör Doktor Hanefi Bayraktar
Dekan İlahiyat Fakültesi Profesör Doktor Nasrullah Hacımüftüoğlu
Dekan Vekili Eğitim Fakültesi Profesör Doktor Selçuk Coşkun
Dekan Vekili Sanat ve Tasarım Fakültesi Profesör Doktor Süleyman Çiğdem
Dekan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Profesör Doktor Süleyman Çiğdem
Profesör Üye Profesör Doktor Abdulkadir Yılmaz
Profesör Üye Profesör Doktor Vecihi Aksakal
Raportör Doktor Öğretim Üyesi Ufuk Töman