Rektör Profesör Doktor Selçuk Coşkun

Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Halil İbrahim Şimşek
Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Hanefi Bayraktar
Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Süleyman Çiğdem
Dekan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Profesör Doktor Bener Güngör

Dekan Vekili Sağlık Bilimleri Fakültesi Profesör Doktor Halil İbrahim Şimşek
Dekan Vekili Mühendislik Fakültesi Profesör Doktor Hanefi Bayraktar
Dekan İlahiyat Fakültesi Profesör Doktor Nasrullah Hacımüftüoğlu
Dekan Vekili Eğitim Fakültesi Profesör Doktor Selçuk Coşkun
Dekan Vekili Sanat ve Tasarım Fakültesi Profesör Doktor Süleyman Çiğdem
Dekan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Profesör Doktor Süleyman Çiğdem
Müdür Vekili Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Profesör Doktor Vecihi Aksakal
Müdür Vekili Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Doçent Doktor Cem Kahya
Müdür Vekili Sosyal Bilimler Enstitüsü Doçent Doktor Fatih Gürbüz
Müdür Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Doçent Doktor Hüseyin Serencam
Müdür Vekili Fen Bilimleri Enstitüsü Profesör Doktor Metin Uçurum
Müdür Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Emine Taş
Müdür Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Hamit Emre Kızıl
Müdür Vekili Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Ümit Girgel
Müdür Demirözü Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Yaşar Erdoğan
Müdür Adalet Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Yusuf Şen
Üye İlahiyat Fakültesi Profesör Doktor Abdulkadir Yılmaz
Üye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doçent Doktor Cem Kahya
Üye Sağlık Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Filiz Aygün Ertürk
Üye İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi İlhan Karaca
Üye Eğitim Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Sevda Yılmaz
Raportör Doktor Öğretim Üyesi Ufuk Töman