Yüksekokul Yönetim Kurulu

Başkan Doktor Öğretim Üyesi Ümit Girgel

Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Nesrin Ecem Bayram
Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Arzu Çimen

Üye Doktor Öğretim Üyesi Ruşen Sınır
Üye Doktor Öğretim Üyesi Emine Taş
Üye Doktor Öğretim Üyesi Yaşar Erdoğan

Raportör Yüksekokul Sekreteri Nurullah Tarıkulu