Doktor Öğretim Üyesi Kürşad Kara

"Artvin ili, Şavşat İlçesi, Yukarı Koyunlu (Süles) Köyünden Derleme Sözlüğü’xxne Katkılar", Ferdi Güzel, Kürşad Kara, Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2019

"MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU’NUN SABIR AĞACI ROMAN SERİSİNDE KÜLT VE SEMBOL OLARAK AĞAÇTREE AS A CULT AND SYMBOL IN NOVEL SERIES CALLED SABIR AĞACI BY MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU", Kürşad Kara, Turgay Kabak, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2019

"TÜRKİYE’DE DEĞERLER EĞİTİMİ KONUSUNDA YAPILAN ARAŞTIRMALARDA DİL OLGUSUNUN DEĞER OLARAK GÖRÜLMEMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMAA STUDY ON NOT TO BE SEEN AS THE VALUE OF THE LANGUAGE IN THE RESEARCHES ON THE VALUE EDUCATION IN TURKEY", Kürşad Kara, Ijetsar (ınternational Journal of Education Technology And Scientific Researches, 2018

"ROMANYA^DA TÜRK DİLİ TARİHİ VE DOBRUCADAKİ (KÖSTENCE) TÜRKOLOJİ EĞİTİMİ", Mete Yusuf Ustabulut, Kürşad Kara, Aydın Tömer Dil Dergisi, 2016

"Şimşek Aydınlığında Şiirin AlgısıSENATION OF POETRY UNDER THEBRIGHTNESS OF LIGHTNING", Kürşad Kara, International Journal of Language Academy, 2014

"BAYBURT HALK ŞİİRİNDE KOP SAVUNMASI", Kürşad Kara, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010

"ALİYA İZZETBEGOVİÇ’İN KONUŞMA METİNLERİNE VE ESERLERİNE YANSIYAN DEĞERLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ", Kürşad Kara, (03.10.2018-05.10.2018), 1. Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu Aliya İzzetbegoviç ve Bosna-hersek, 2018

"Romanya'da Türk Dili Eğitimi ve Dobruca'daki Türkoloji Eğitimi Education of History of Turkish Language in Romania and Turkology in Dobruca (Costanta)", Kürşad Kara, Mete Yusuf Ustabulut, (11.11.2016-12.11.2016), Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu, 2016

"BAYBURTLU ZİHNİ SERGÜZEŞTNAMESİNDE HİCVİN MAHİYETİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME", Kürşad Kara, (28.05.2015-30.05.2015), Sempozyum, 2015

"Cumhuriyet Devri Türk Şiirinde (1923-1980) Âsım Sonrasında Ortaya Konulan İslamî Gençlik Tiplerine Genel Bir Bakış", Kürşad Kara, (06.10.2016-08.10.2016), Uluslararası Sempozyum, 2016

"Jean-Jacques Rousseau’nun Emile Adlı Eserindeki Dil Eğitimi İlkelerinin Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılabilirliği", Kürşad Kara, (27.04.2017-28.04.2017), Sempozyum, 2017

"TÜRKİYEDE DEĞERLER EĞİTİMİ KONUSUNDA YAPILAN ARAŞTIRMALARDA DİL OLGUSUNUN DEĞER OLARAK GÖRÜLMEMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Kürşad Kara, (05.09.2017-08.09.2017), Internatıonal Symposıum of Educatıon And Values, 2017

"CUMHURİYET DEVRİ TÜRK ŞİİRİNDE İDEAL GENÇLİK TİPLERİ(1923-1980)", GECE AKADEMİ, 978-605-7623-22-5, Bilimsel Kitap

"ŞEHİT VE GAZİLERİ İLE BAYBURT", Bayburt Halk Şiirinde Kop Savaşları, RANA MEDYA, Yasin TAŞKESENLİOĞLU, 978-605-9945-13-4, 95-100, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Kitap Bölümü

"Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Yabancı Dil Öğretimi Araştırmaları", Yabancılara Dil Öğretimi, Ankara Üniversitesi Basımevi, Prof. Dr. M. Ertan GÖKMEN, 978-605136-355-4, 367-375, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Kitap Bölümü

"Türk Dili", Sözlü Anlatım Türleri, Lisans Yayıncılık, TEPELİ Yusuf, 978-9944-274-80-7, 277-292, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Türk Dili", Sözlü Anlatım, Lisans Yayıncılık, TEPELİ Yusuf, 9789944274807, 143-158, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Türk Dil Bilgisi ıı (sözcük Türleri)", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Dili 1", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Dili ıı Ses ve Şekil Bilgisi", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Dil Bilgisi ı", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Dili", Lisans, Türkçe, 2

"Arş. Uyg. Merkezi Müdürü"

"Bölüm Bşk."

"Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı"

"Eğitim Koordinatörü"

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Miili Eğitim Bakanlığı", Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, 2001-2005, Diğer

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2018 Doktor Öğretim Üyesi Bayburt Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2009 - 2018 Doktora Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi (dr), Dicle Üniversitesi
2009 - 2018 Öğretim Görevlisi Rektörlük Türk Dili Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2005 - 2008 Yüksek Lisans Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1996 - 2000 Lisans Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi