Araştırma Görevlisi Kurban Durmuşoğlu

"Abaka Han Dönemi (1265-1282) İlhanlılar’da Dış Siyaset (Altın Orda, Çağatay ve Memlûk Örneği)", Kurban Durmuşoğlu, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2019

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2018 Araştırma Görevlisi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2017 Doktora İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2013 - 2019 Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tarih Öğretmenliği (yl) (tezli), Karadeniz Teknik Üniversitesi
2013 - 2016 Yüksek Lisans

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tarih Eğitimi (yl) (tezli), Karadeniz Teknik Üniversitesi

2008 - 2012 Lisans

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi

2008 - 2012 Lisans Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi