Kulüp Kuruluş ve Güncelleme İşlemleri

Kurulum İşlemleri;
Yeni bir kulüp kurulması için; yönerge şartlarına uygun kurucu en az 7 öğrencinin yer aldığı, 11. maddede belirtilen belgelerle birlikte her yıl Kasım ayı ilk haftası sonuna kadar ilgili akademik birime ileterek kuruluş işlemleri başlatılır. Akademik birimler kendilerine gelen kulüp başvurularından uygun gördüklerini 2 hafta içerisinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na iletir. Tüm başvurular Koordinasyon Kurulu tarafından değerlendirilerek kulüplerin kurulup kurulmaması kararlaştırılır.

Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları Yönergesi İçin TIKLAYINIZ

Kulüp Kuruluş Formları
Form 1- Kulüp İç Tüzüğü İçin TIKLAYINIZ
Form 2- Kulüp Kuruluş Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ
Form 3- Kulüp Kuruluş Üye Formu İçin TIKLAYINIZ
Form 4- Kulüp Danışman Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ
Form 5- Kulüp Yıllık Faaliyet Planı İçin TIKLAYINIZ
Form 6- Kulüp Üyelik Kayıt Formu İçin TIKLAYINIZ

Güncelleme İşlemleri;
Akademik yılsonunda en az 3 etkinlik yapan, 10 üyeden fazla üyesi olan kulüpler Bir sonraki sezon faaliyetlerine devam edebilirler. Bu işlem için kulüp güncelleme yapılması gereekmektedir. İlgili Kulüp akademik birim aracılığıyla  aşağıda belirtilen belgeleri ile Kasım ayının ilk haftası sonuna kadar SKSDB’ye başvurabilirler.

Kulüp Güncelleme Formları
Form 7- Kulüp Güncelleme Talep Formu İçin TIKLAYINIZ
Form 8- Kulüp Güncelleme Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu İçin TIKLAYINIZ
Form 9- Kulüp Güncelleme Üyelik Kayıt Formu İçin TIKLAYINIZ
Form 10- Kulüp Güncelleme Danışman Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ
Form 11- Kulüp Güncelleme Yıllık Faaliyet Planı İçin TIKLAYINIZ