Topluluk Kuruluş ve Güncelleme İşlemleri

Kurulum İşlemleri;
Yeni bir topluluk kurulması için yönerge şartlarına uygun en az 3 akademik birimden oluşan kurucu en az 25 öğrencinin yer aldığı, 11. maddede belirtilen belgelerle birlikte her yıl Kasım ayı ilk haftası sonuna kadar, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na ileterek kuruluş işlemleri başlatılır. Tüm başvurular Koordinasyon Kurulu tarafından değerlendirilerek toplulukların kurulup kurulmaması kararlaştırılır. 

Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları Yönergesi İçin TIKLAYINIZ

Topluluk Kuruluş Formları
Form 1- Topluluk İç Tüzüğü İçin TIKLAYINIZ
Form 2- Topluluk Kuruluş Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ
Form 3- Topluluk Kuruluş Üye Formu İçin TIKLAYINIZ
Form 4- Topluluk Danışman Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ
Form 5- Topluluk Yıllık Faaliyet Planı İçin TIKLAYINIZ
Form 6- Topluluk Üyelik Kayıt Formu İçin TIKLAYINIZ

Güncelleme İşlemleri;
Akademik yılsonunda en az 3 etkinlik yapan, 30 üyeden fazla üyesi olan kulüpler bir sonraki sezon faaliyetlerine devam edebilirler. Bu işlem için topluluk kulüp güncelleme yapılması gereekmektedir. İlgili topluluk aşağıda belirtilen belgeleri ile Kasım ayının ilk haftası sonuna kadar SKSDB’ye başvurabilir.

Topluluk Güncelleme Formları
Form 7- Topluluk Güncelleme Talep Formu İçin TIKLAYINIZ
Form 8- Topluluk Güncelleme Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu İçin TIKLAYINIZ
Form 9- Topluluk Güncelleme Üyelik Kayıt Formu İçin TIKLAYINIZ
Form 10- Topluluk Güncelleme Danışman Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ
Form 11- Topluluk Güncelleme Yıllık Faaliyet Planı İçin TIKLAYINIZ