Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kodeks Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Arı Ürünleri Standardizasyon Çalışmaları Toplantısı” 25-26 Nisan 2018'de Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıya komisyon üyesi olarak BAGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nesrin ECEM BAYRAM katılmıştır. Toplantıda bal, polen, propolis, arı sütü ve polenin stardardizasyonuna yönelik görüşmeler yapıldı.