Öğretim Görevlisi İmran Uzun

"Şühedaya Saygı Işık, Renk, Anlam", Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Ulusal, Sergiler, Bireysel (kişisel) Sergiler, 30.10.2019-01.11.2019

"Bayburt Üniversitesi’xxnin 10 Yıllık Belgesel Fotoğraflarının Tasarımı", Bayburt Üniversitesi, Ulusal, Sergiler, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, 07.05.2018-11.05.2018

"Bir Sonbahar Hikayesi", , Ulusal, Sergiler, Karma Sergiler, 21.02.2019-28.02.2019

"İlk Heyecan Karma Fotoğraf Sergisi", , Ulusal, Sergiler, Karma Sergiler, 27.05.2018-30.05.2018

"Kışa Dair", , Ulusal, Sergiler, Karma Sergiler, 25.04.2019-30.04.2019

"Küçük Kareler Karma Fotoğraf Sergisi", , Ulusal, Sergiler, Grup Sergiler, 09.01.2019-13.01.2019

"3010 ’xxbir Gözüm Hep Dışarıdaydı!", Bayburt Üniversitesi, Ulusal, Sergiler, Bireysel (kişisel) Sergiler, 10.05.2018-11.05.2018

"Fısıltı", Luna Sanat Galerisi, Uluslararası, Sergiler, Karma Sergiler, 29.09.2019-04.10.2019

"Şehirler ve Yüzler", Taşhan Bayburt, Ulusal, Sergiler, Grup Sergiler, 21.06.2019-28.06.2019

"Sosyal Medyada Yeniden Üretilen Kadın Rolleri: ’xxYeni Gelin Evleri’xx Topluluğu Örneğiyle", Savaş Keskin, İmran Uzun, Sümbül Polat, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018

"’xxÖteki’xxnin Kurumsallaşması ve Dönüşen İletişim Pratikleri: Ateizm Derneği’xxnin Sosyal Medyatik Öz -Temsili", Savaş Keskin, İmran Uzun, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018

"FOTOĞRAF SANATINDA SOYUTLAMALAR: KAVRAMSAL TAVIR PERSPEKTİFİNDE SOYUT ANLAMIN GÖSTERGEBİLİMİ", İmran Uzun, Sanat Dergisi

"DİJİTAL KAMUSAL ALANLARDA ‘ÖTEKİ YERLER’ HAKKINDA KAMUOYUÜRETMEK: EKŞİ SÖZLÜK’TEKİ BAYBURT KONUŞMALARI ÜZERİNE ELEŞTİRELBİR İNCELEME", Savaş Keskin, İmran Uzun, Emine Taş, (11.10.2019-13.10.2019), IV. International European Conference on Social Sciences, 2019

"FOTOĞRAF SANATINDA SOYUTUN İNŞASI:GÖRÜNGÜSEL ANLAM ÜZERİNE KAVRAMSAL DENEMELER VE SEMİYOTİK ÇÖZÜMLEMELER", İmran Uzun, (12.12.2019-14.12.2019), Uluslararası Sanad Kongresi ı, 2019

"ÖTEKİLEŞTİRMENİN PARODİSİ: SOSYAL MEDYANIN CAPS/MEME KÜLTÜRÜNDEBAYBURT TEMSİLLERİ", Savaş Keskin, İmran Uzun, Emine Taş, (11.10.2019-13.10.2019), Iv.. International European Conference on Social Sciences, 2019

"Mega Kentlilerin ‘Kafalarındaki’ Bayburt: Asimetrik Medyatik Hafızanın Kodaçımları", Savaş Keskin, İmran Uzun, Emine Taş, (09.11.2019-11.11.2019), II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2019

"Soyut Gerçekliğin Fotoğrafik Temsili: Sanatsal Gösterge Okumaları", İmran Uzun, Savaş Keskin, (19.04.2018-21.04.2018), 2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu, 2018

"HAKİKATTEN ‘HABERSİZCE’ HABERLEŞMEK: BAYBURT GERÇEKLİĞİNİ KURAN GELENEKSEL ENFORMATİK BAĞLAMIN ELEŞTİRİSİ", Savaş Keskin, İmran Uzun, Emine Taş, (09.11.2019-11.11.2019), II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019

"Bölüm Başkanı"

"İletişim Fakültesi ’xx Kar ve Yaşam ’xx footğraf yarışması", ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye

"7.Geleneksel Kadın Oyunları ve Öykü Yarışması", KASAİD, Sivil Toplum Kuruluşu, Türkiye

"Geleneksel 4. Kısa Oyun Yarışması", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye

"Geleneksel 3. Kısa Oyun Yarışması", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye

"Geleneksel 2. kısa oyun yarışması", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye

"Hazanda Hüzün Ataya Saygı Fotoğraf ve Afiş Sergisi", , Ulusal, Sergiler, Bireysel (kişisel) Sergiler, 11.12.2019-13.12.2019

"Kış Hikayelrri", LUNA SANAT GALERİSİ, Ulusal, Sergiler, Uluslararası Sergiler, 11.01.2020-17.01.2020

"Last Call", , Ulusal, Sergiler, Uluslararası Sergiler, 10.02.2020-20.02.2020

"Mezuniyet Sergisi", Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ulusal, Sergiler, Bireysel (kişisel) Sergiler, 02.08.2019-09.08.2019

"Şehirler ve Yüzler", Taşhan Bayburt, Uluslararası, Sergiler, Grup Sergiler, 21.06.2019-28.06.2019

"Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Koleksiyonu", Atatürk Üniversitesi, Ulusal, Koleksiyon, Resmi Koleksiyonlar, 07.08.2019-07.08.2019

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2017 Öğretim Görevlisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel-işitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2015 - 2019 Sanatta Yeterlik Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim (sy), Atatürk Üniversitesi
2009 - 2014 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Fotoğraf (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
1997 - 2001 Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü, Atatürk Üniversitesi