Telefon 04583332023
Faks 04582111127

Lütfen mesajınızın 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirileceğini dikkate alınız.

Yeni Eğitim Fakültesi Binası Zemin Kat Z-22