Telefon 04582111153
Faks 04582111127

Lütfen mesajınızın 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirileceğini dikkate alınız.

Dedekorkut Külliyesi / İktisadi İdari Bilimler Fakültesi