Telefon 04582111173
Faks 04582111174

Lütfen mesajınızın 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirileceğini dikkate alınız.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dede Korkut Külliyesi 69000 BAYBURT