Telefon 04582111153
Faks 04582111187

Lütfen mesajınızın 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirileceğini dikkate alınız.

Rektörlük Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Dede Korkut Külliyesi 69000 /BAYBURT