İlahiyat Fakültesi Sınıf Danışmanlıkları
Hazırlık Sınıfı;
Örgün Öğretim
Öğr. Gör. Lütfü ÖZBEY lutfiozbey@bayburt.edu.tr
İkinci Öğretim
Öğr. Gör. Sultan DURAN sduran@bayburt.edu.tr

1. Sınıf
Örgün Öğretim
Dr. Öğr. Üyesi Hasan SÖZEN hsozen@bayburt.edu.tr
İkinci Öğretim
Arş. Gör. Halil İbrahim KÖSE hkose@bayburt.edu.tr

2. Sınıf
Örgün Öğretim
Arş. Gör. Fatma TOSUN KÖSE ftosunkose@bayburt.edu.tr
Arş. Gör. Mutlu AKSOY maksoy@bayburt.edu.tr
İkinci Öğretim
Dr. Öğr. Üyesi Hamdi TÜRKOĞLU hturkoglu@bayburt.edu.tr

3. Sınıf
Örgün Öğretim
Arş Gör. Ayşe AKTAŞ ayseaktas@bayburt.edu.tr
Arş. Gör. Zeynep DEMİRYORGAN zdemiryorgan@bayburt.edu.tr
İkinci Öğretim
Arşp. Gör. Emre TOPCUOĞLU emretopcuoglu@bayburt.edu.tr

4. Sınıf
Örgün Öğretim
Arş. Gör. Merve BOYBUEĞRİ mboynuegri@bayburt.edu.tr
Arş. Gör. Merve ŞİŞMAN mervesisman@bayburt.edu.tr
İkinci Öğretim
Arş. Gör. Necip Sefa DEMİR sdemir@bayburt.edu.tr