İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol
İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması ile İlgili İşlemler İş Akış Şeması için tıklayınız
İç Kontrol Eylem Planının Revize edilmesi ile ilgili işlemler İş Akış Şeması için tıklayınız
Alanı ile ilgili Konularda görüş vermek İş Akış Şeması için tıklayınız
Taahhüt  Evrakı ve Sözleşme Tasarıları İş Akış Şeması için tıklayınız
Sözleşmeli Personel Sayı ve sözleşmeleri İş Akışı Şeması için tıklayınız
Yan Ödeme ve Vize Cetlelleri İş Akış Şemaları için tıklayınız
Doğrudan Temin %10 Limit kontrolü İş Akış Şeması için tıklayınız
İhale Usulu Mal ve Hizmet Alımı İş Akış Şeması için tıklayınız
Doğrudan Temin Mal ve hizmet Alım İş Akış Şeması için tıklayınız