Bayburt İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Siypak ve Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Bilgin ve Ömer Coci merkezimize iadeyi ziyarette bulundu.  Birlik Başkanı, bölgede arıcılık yapan arıcı sayısının oldukça yüksek olduğunu ve yaklaşık olarak 530 kayıtlı üyelerinin bulunduğunu belirtti. Fakat İlin bu potansiyeline rağmen Bayburt İlinde arıcılık konusunda deneyimli teknik personelin bulunmadığını bildirdi. Bu konuda yapılabilecekler konusunda Merkezimizin görüşüne başvurdular.