Doçent Doktor Hüseyin Serencam

"Development of cloud point extraction preconcentration of cadmium and lead in solid samples using flame atomic absorption spectrometry", Zekeriyya Bahadır, Süreyya Oğuz Tümay, Hüseyin Serencam, Hakan Bektaş, Celal Duran, Murat Yazar, Desalination And Water Treatment, 2018

"Optimization of Adsorption Parameters for Ultra-Fine Calcite Using a Box-Behnken Experimental Design", Metin Uçurum, Akın Özdemir, Çağatay Teke, Hüseyin Serencam, Mümtaz İpek, Open Chemistry, 2018

"Artvin İlinde Geleneksel Olarak Üretilen Bazı Marmelat Çeşitlerinin Çeşitli Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Antioksidan Aktiviteleri ve Fenolik Profillerinin Araştırılması", Memnune Şengül, Elif Feyza Topdaş, Hüseyin Serencam, Hanife Doğan, Akademik Gıda, 2018

"CİVİL PEYNİRDE AĞIR METAL KONTAMİNASYON KAYNAĞI VE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Hüseyin Serencam, Ayla Arslaner, Müge Köse, Engineering Sciences, 2018

"Simultaneous separation and preconcentration of Cd II Co II and Ni II ions in environmental samples by carrier element free coprecipitation method prior to their flame atomic absorption spectrometric determination", Celal Duran, Duygu Özdeş, Hakkı Türker Akçay, Hüseyin Serencam, Mehmet Tüfekçi, Desalination And Water Treatment, 2015

"Selective separation preconcentration and determination of Pd II ions in environmental samples by coprecipitation with a 1 2 4 triazole derivative", Duygu Özdeş, Celal Duran, Hüseyin Serencam, Deniz Şahin, Ali Gündoğdu, Mustafa Soylak, Bulletin of The Chemical Society of Ethiopia, 2015

"Assessment of kinetics thermodynamics and equilibrium parameters of Cu II adsorption onto Rosa canina seeds", Serencam Hüseyin, Özdeş Duygu, Duran Celal, Şentürk Hasan Basri, Desalination And Water Treatment, 2014

"Simultaneous separation and preconcentration of Ni II and Cu II ions by coprecipitation without any carrier element in some food and water samples", Duran Celal, Tümay Süreyya Oğuz, Özdeş Duygu, Serencam Hüseyin, Bektaş Hakan, Internatıonal Journal of Food Scıence And Technology, 2014

"Synthesis and electrochemistry of metallophthalocyanines bearing 4 2E 3 3 4 5 trimethoxyphenyl prop 2 enoyl phenoxy groups", İrfan Acar, Tayfun Arslan, Saim Topçu, Serkan Şen, Hüseyin Serencam, Ayşe Aktaş, Journal of Organometallic Chemistry, 2014

"Biosorption properties of Morus alba L for Cd II ions removal from aqueous solutions", Serencam Hüseyin, Özdeş Duygu, Duran Celal, Tüfekçi Mehmet, Envıronmental Monıtorıng And Assessment, 2013

"Application of carrier element free coprecipitation CEFC method for determination of Co II Cu II and Ni II ions in food and water samples", Serencam Hüseyin, Duran Celal, Özdeş Duygu, Bektaş Hakan, Acta Chımıca Slovenıca, 2013

"Toward a sustainable energy future in Turkey An environmental perspective", Serencam Hüseyin, Serencam Uğur, Renewable & Sustaınable Energy Revıews, 2013

"Selective separation preconcentration and determination of Au III ions in environmental samples by coprecipitation with a 1 2 4 Triazole derivative", Özdeş Duygu, Duran Celal, Serencam Hüseyin, Şahin Deniz, Atomıc Spectroscopy, 2013

"Solid phase extraction of Cd II and Pb II ions by a new carbothioamide derivative", Özdeş Duygu, Duran Celal, Bayrak Hacer, Serencam Hüeyin, Şentürk Hasan Basri, Journal of The Chılean Chemıcal Socıety, 2013

"Separation and pre concentration of palladium II from environmental and industrial samples by formation of a derivative of 1 2 4 triazole complex on Amberlite XAD 2010 resin", Serencam Hüseyin, Bulut Volkan Numan, Tüfekçi Mehmet, Gündoğdu Ali, Duran Celal, Hamza Sibel, Soylak Mustafa, Internatıonal Journal of Envıronmental Analytıcal Chemıstry, 2013

"Adsorption of phenol from aqueous solution on a low cost activated carbon produced from tea industry waste Equilibrium kinetic and thermodynamic study", Gündoğdu Ali, Duran Celal, Şentürk Hasan Basri, Soylak Mustafa, Özdeş Duygu, Serencam Hüseyin, İmamoğlu Mustafa, Journal of Chemıcal And Engıneerıng Data, 2012

"Removal of cadmium from aqueous solution by Nordmann fir Abies nordmanniana Stev Spach Subsp nordmanniana leaves", Hüseyin Serencam, Ali Gündoğdu, Volkan Numan Bulut, Celal Duran, Mustafa Soylak, Mehmet Tüfekçi, Yaprak Uygur, Barış Kemer, Bioresource Technology, 2008

"Production of enantiomerically enriched chiral carbinols using Weissella paramesenteroides as a novel whole cell biocatalyst", Engin Şahin, Hüseyin Serencam, Enes Dertli, Caner Tozlu, Biocatalysis And Biotransformation, 2019

"Whole cell application of Lactobacillus paracasei BD101 to produce enantiomerically pure (S)‐cyclohexyl(phenyl)methanol", Engin Şahin, Hüseyin Serencam, Enes Dertli, Chirality, 2019

"Taguchi deney tasarımı kullanılarak uçucu kül ile Ni(II) gideriminde bazı adsorpsiyon parametrelerinin etkinliğinin irdelenmesi", Hüseyin Serencam, Metin Uçurum, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2019

"YEŞİL BAYBURT TAŞININ ADSORBAN OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İSTATİSTİKSEL DENEY TASARIMI İLE İNCELENMESİ", Hüseyin Serencam, Metin Uçurum, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2019

"Removal of heavy metals by Lactobacillus spp. isolated from different sources", Hüseyin Serencam, Engin Şahin, Enes Dertli, Ali Gümüş, (27.06.2018-29.06.2018), 1st International Technology Sciences And Design Symposium, 2018

"Potential of polysaccharide-based nanoparticles for the removal of heavy metals", Hüseyin Serencam, Engin Şahin, Enes Dertli, Ali Gümüş, (27.06.2018-29.06.2018), 1st International Technology Sciencesand Design Symposium, 2018

"Chemical and biological risks in disasters", Zehra Can, Hüseyin Serencam, (27.06.2018-29.10.2018), 1. International Technological Sciences And Design Symposium (ıtesdes-18), 2018

"Alcohol dehydrogenases as a potential promising tool for green chemistry", Engin Şahin, Enes Dertli, Hüseyin Serencam, Caner Tozlu, (27.06.2018-29.06.2018), 1. International Technological Sciences And Design Symposium (ıtesdes-18), 2018

"The relationship between environmental pollution and natural disasters", Betül Gıdık, Uğur Serencam, Hüseyin Serencam, (27.06.2018-29.06.2018), 1. International Technological Sciences And Design Symposium (ıtesdes-18), 2018

"Removal of heavy metals by Lactobacillus spp. isolated from different sources", Hüseyin Serencam, Engin Şahin, Enes Dertli, Ali Gümüş, (27.06.2018-29.06.2018), 1. International Technology Sciences And Design Symposium, 2018

"Removal of cadmium and other heavy metals by nordmann fir leaves from aqueous solutions", Serencam Huseyın, Kemer Barıs, Uygur Yaprak, Gundogdu Alı, Bulut Volkan Numan, Duran Celal, Tufekcı Mehmet (01.11.2006-04.11.2006), 1st International Non–wood Forest Products Symposium, 2006

"Potential of polysaccharide-based nanoparticles for the removal of heavy metals", Hüseyin Serencam, Engin Şahin, Enes Dertli, Ali Gümüş, (27.06.2018-29.06.2018), 1. International Technology Sciencesand Design Symposium, 2018

"An investigation on effect of adsorption parameters for ultra-fine calcite product by Taguchi method", Metin Uçurum, Hüseyin Serencam, Çağatay Teke (21.09.2017-23.09.2017), 2. Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu (2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies–ıcadet 2017), 2017

"Ballı kaymağın duyusal ve kalite nitelikleri", Hüseyin Serencam, Ayla Arslaner, Halil İbrahim Akgül, (05.09.2017-08.09.2017), 2nd International Science Symposium “science Festival (ıss2017), 2017

"Civil peynirde ağır metal kontaminasyon kaynağı ve düzeyinin belirlenmesi üzerine bir araştırma", Hüseyin Serencam, Ayla Arslaner, Müge Köse (05.09.2017-08.09.2017), 2nd International Science Symposium “science Festival (ıss2017), 2017

"Çeşitli laktik asit bakterilerinin kurşun iyonlarını in vitro bağlama yeteneklerinin araştırılması", Hüseyin Serencam, Ali Gündoğdu, Enes Dertli, Engin Şahin, Hümeyra İspirli, (21.09.2017-23.09.2017), 2. Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu (2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies–ıcadet 2017), 2017

"Kadmiyum dekontaminasyonunda laktik asit bakterilerinin kullanım olanaklarının araştırılması", Hüseyin Serencam, Ali Gündoğdu, Enes Dertli, Engin Şahin, Hümeyra İspirli, (21.09.2017-23.09.2017), 2. Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu (2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies–ıcadet 2017), 2017

"Kız çocukları ve kadınların eğitiminin önemi", Betül Gıdık, Hüseyin Serencam, (13.12.2017-13.12.2017), Yök Kadınların Mesleki Eğitimi ve Kadın İstihdamı Sempozyumu, 2017

"Toward a sustainable energy future in Turkey An environmental approach", Serencam Hüseyin, Serencam Uğur (07.01.2013-09.01.2013), 6th International Perspective on Water Resources & The Environment Conference (ıpwe 2013), 2013

"Cd II iyonlarının dut posası Morus Alba L üzerine adsorpsiyonunun denge kinetik ve termodinamik açıdan incelenmesi", Serencam Huseyın, Ozdes Duygu, Duran Celal, Tufekcı Mehmet (03.09.2012-07.09.2012), VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 2012

"Preconcentration of Cu II Ni II and Co II ions by coprecipitation without any carrier element in some food and water samples", Serencam Hüseyin, Duran Celal, Özdeş Duygu, Bektaş Hakan (16.09.2012-20.09.2012), 8th Aegean Analytical Chemistry Days (aacd2012), 2012

"Determination of metal content of apple pekmez and cevizli sucuk from apple pekmez by ICP OES Inductively coupled plasma optical emission spectroscopy", Devranbay Şükriye, Bahçevan Mehtap, Akşehir Kübra, Kara Hasan Hüseyin, Çağlar Abdullah, Serencam Hüseyin (16.09.2012-20.09.2012), 8th Aegean Analytical Chemistry Days (aacd2012), 2012

"Environmental issues relating to greenhouse gas emissions for sustainable development in Turkey", Serencam Hüseyin, Serencam Uğur (21.09.2013-24.09.2013), International Conference on Water, Energy And Environment (ıcwee 2013), 2013

"Separation and preconcentration of Au III ions in natural waters and environmental samples by carrier element free coprecipitation method", Özdeş Duygu, Duran Celal, Serencam Hüseyin, Şahin Deniz (10.09.2013-14.09.2013), 6th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (6bbcac), 2013

"Cu II iyonlarının kuşburnu fabrikası atıkları üzerine adsorpsiyonunun denge kinetik ve termodinamik açıdan incelenmesi", Serencam Huseyın, Ozdes Duygu, Duran Celal, Senturk Hasan Basrı (27.06.2012-30.06.2012), II. Eser Analiz Çalıştayı, 2012

"Preconcentration and determination of Cu II and Ni II ions by a new coprecipitation method in various spice samples", Duran Celal, Tümay Süreyya Oğuz, Özdeş Duygu, Serencam Hüseyin, Bektaş Hakan (07.05.2013-10.05.2013), Eurofoodchem Xvıı, 2013

"Pd II nin triazol kompleksi halinde Amberlit XAD 2010 reçinesi üzerinde seçimli zenginleştirilmesi ve çevresel örneklerde tayini", Serencam Huseyın, Bulut Volkan Numan, Hamza Sıbel, Tufekci Mehmet, Soylak Mustafa (21.06.2010-25.06.2010), V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 2010

"Determination of heavy metal levels in raw cow s milks collected from dairy farms in Bayburt", Arslaner Ayla, Alkan Latife Betül, Serencam Hüseyin, Mercan Emin (30.06.2013-04.07.2013), Xııı International Congress of Toxicology 2013 (ıct 2013), 2013

"Çay fabrikası çay atıklarından aktif karbon eldesi ve sulardan metal uzaklaştırılmasında kullanılması", Gündoğdu Ali, Duran Celal, Serencam Hüseyin, Bulut Volkan Numan (23.08.2007-27.08.2007), Xxı. Ulusal Kimya Kongresi, 2007

"Geleneksel Türk içeceği salep", Arslaner Ayla, Serencam Huseyın, Kara Hasan Huseyın (10.05.2012-12.05.2012), Iıı. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 2012

"A real options approach to renewable electricity from hydropower in Turkey", Uğur Serencam, Hüseyin Serencam, (26.04.2018-29.04.2018), International Congress on Engineering And Life Science (ıcelıs 2018), 2018

"Assessment of mineral element and heavy metal levels of cheeses produced in Bayburt (NE Turkey)", Hüseyin Serencam, Ali Gündoğdu, (26.04.2018-29.04.2018), International Congress on Engineering And Life Science (ıcelıs 2018), 2018

"The impact of natural disasters and environmental pollution on agricultural lands", Uğur Serencam, Betül Gıdık, Hüseyin Serencam, (27.06.2018-29.06.2018), 1. International Technological Sciences And Design Symposium (ıtesdes-18), 2018

"Usability of waste position some tree shells", Zehra Can, Hüseyin Serencam, (27.06.2018-29.06.2018), 1. International Technological Sciences And Design Symposium (ıtesdes-18), 2018

"Indispensable biocatalysts of asymmetric reduction reactions: pure enzymes and whole cells", Engin Şahin, Enes Dertli, Hüseyin Serencam, Caner Tozlu, (27.06.2018-29.06.2018), 1. International Technological Sciences And Design Symposium (ıtesdes-18), 2018

"Determination of sugar profiles of acacia and pine honey with RP-HPLC-RID", Zehra Can, Hüseyin Serencam, Sevgi Kolaylı, (22.11.2018-23.11.2018), 1st International Eurasian Conference on Science, Engineering And Technology (eurasianscientech 2018), 2018

"TIBBI VE AROMATIK BITKILER:UÇUCU YAGLI BITKILER", LAVANDULA OFFİCİNALİS BİTKİSİNİN TIBBİ VE AROMATİKÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ, Iksad Publications - 2018, Dr. Öğr. Üyesi Betül Gıdık, 978-605-7923-53-0, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Biyokimya", Lisans, Türkçe, 3

"İşletme Yönetimi", Lisans, Türkçe, 3

"Enstrümantal Gıda Analizleri", Lisans, Türkçe, 4

"Mezuniyet Çalışması", Lisans, Türkçe, 2

"Analitik Kimya", Lisans, Türkçe, 3

"su Kalitesi ve Atık su Arıtımı", Lisans, Türkçe, 3

"Genel Kimya", Lisans, Türkçe, 5

"Gıda Mevzuatı ve Kalite Kontrolü", Lisans, Türkçe, 3

"Organik Kimya", Lisans, Türkçe, 3

"Gıda Kimyası", Lisans, Türkçe, 2

"Malzeme Bilimi", Lisans, Türkçe, 2

"Çevresel Etki Değerlendirmesi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Çevresel Numunelerde Ağır Metal Analizleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"su Kalitesi ve Atık su Arıtımı", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Toksik Metaller ve Analizleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Dekan Yardımcısı"

"Rektör Danışmanı"

"Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Myo/yüksekokul Müdürü"

"Bölüm Bşk."

"Enstitü Müdür Yardımcısı"

"Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Fakülte Kurulu Üyeliği"

"Hasan Küçükarslan Metal", ARGE Sorumlusu, 2007-2009, Ticari (özel)

"Hasan Küçükarslan Metal", Fabrika Müdürü, 2009-2010, Ticari (özel)

"Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü", TÜBİTAK, Kamu, Türkiye

"Civil peynirinde ağır metal kontaminasyon kaynağı ve düzeyinin belirlenmesi üzerine bir araştırma", Yürütücü, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 26.02.2015-01.06.2016, 7.465, 63 TÜRK LİRASI

"T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 2010K120600 numaralı Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 27.09.2012-27.09.2015, 4200000 TÜRK LİRASI

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2015 Doçent Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2011 - 2015 Yardımcı Doçent Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2007 - 2010 Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya (dr), Karadeniz Teknik Üniversitesi
2005 - 2007 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya (yl) (tezli), Karadeniz Teknik Üniversitesi
2001 - 2005 Lisans Fen-edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi