Araştırma Görevlisi Hüseyin İlhan

"YÜZEY ARAŞTIRMALARI IŞIĞINDA MÖ II. YÜZYILDAN MS 10. YÜZYILIN BAŞLARINA KADAR BAYBURT VE ÇEVRESİ", Süleyman Çiğdem, Osman Emir, Hüseyin İlhan, Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2018

"Prof. Dr. Recep YIldırım’a Armağan", Yüzey Araştırmaları Işığı AltındaTarih Öncesi Dönemlerde Bayburt ve Çevresi, Bilgün Kültür Sanat Yayınları, Pınar Pınarcık Bilcan Gökce Mehmet Salih Erken Sena Çoşğun Kandal, 978-605-9636-21-6, 161-172, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Bayburt İli 2019 Yüzey Araştırması", Araştırma Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 13.09.2019-23.09.2019

"Bayburt İli Yüzey Araştırması", Profesör, Atatürk Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 02.09.2018-11.09.2018

"Kemah Kalesi Kazısı", Yardımcı Doçent, Atatürk Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 03.07.2017-31.07.2017, 184, 254.47 TÜRK LİRASI

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2017 Araştırma Görevlisi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2016 Yüksek Lisans Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Tarihi Anabilim Dalı, Atatürk Üniversitesi
2010 - 2016 Lisans Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi