İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız,


      *Üniversitemizin ihtiyaçlarının karşılanmasında gerekli olan mal ve hizmet alımlarını 4734 Sayılı Kanun çerçevesinde ihalelerini yaparak satın alınmasını sağlamak

      *Satın alınan malzemelerin  giriş ve çıkış işlemlerini yapmak.

      *Taşınır Mal Yönetmeliği gereği demirbaş malzemelerinin kayıt ve zimmet işlemlerini yapmak.

      *Satın alınan malzemelerin fatura işlemlerini tamamlamak

      *Avans ve yolluk işlemlerini düzenlemek 

      *Güvenlik ve temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak

      *Rektörlükçe verilen diğer işlemleri yerine getirmek