Doktor Öğretim Üyesi Ferdi Güzel

"Artvin ili, Şavşat İlçesi, Yukarı Koyunlu (Süles) Köyünden Derleme Sözlüğü’xxne Katkılar", Ferdi Güzel, Kürşad Kara, Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2019

"Derleme Sözlüğü’nde Tanımlama ve Tanıklama Yanlışları", Ferdi Güzel, Bayburt Üniversitesi İtbf Dergisi, 2019

"Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Bazı Kelimelerin Kökeni Üzerine 2", Ferdi Güzel, Mavi Atlas, 2019

"Türkiye Türkçesi Ağızlarında Yapım Ekleri I: Yazı Dilinde Bulunmayan Yapım Ekleri.", Ferdi Güzel, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 2018

"Elazığ Ağzında Dede Korkut", Ferdi Güzel, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2018

"‘Kıranta’ Kelimesinin Kökenine Dair.", Ferdi Güzel, Dil Araştırmaları, 2018

"Türkçenin Az Bilinen Bir Eki: lAn", Ferdi Güzel, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2018

"li Eki Üzerine", Ferdi Güzel, Jasss, 2017

"TTA’daki Bazı Kelimelerin Kökeni Üzerine", Ferdi Güzel, Sobider, 2017

"“Dalyan” Kelimesinin Kökeni Üzerine", Ferdi Güzel, Uluslararası Teke Dergisi, 2017

"Köl Tigin Yazıtının Güneydoğu Yüzündeki ‘Taygun’ Kelimesi Hakkında", Ferdi Güzel, Zfwt, 2017

"Türkiye Türkçesi Ağızlarında -GAl Eki", Ferdi Güzel, Uluslarası Teke Dergisi, 2016

"Şahsuvar (Elazığ) Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar 2", Ferdi Güzel, Diyalektolog, 2013

"Şahsuvar (Elazığ) Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar", Ferdi Güzel, Türk Dili, 2012

"Peyami Safa’nın ‘Yalnızız’ Romanında Söz Dizimi", Ferdi Güzel, Turkish Studies, 2012

"Dede Korkut Kitabı’ndaki Kadın Tiplerinin Bayburt’taki Yansımaları", Ferdi Güzel, (25.04.2019-27.04.2019), Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu, 2019

"Eski Türkçeden Günümüze Öz.", Ferdi Güzel, (01.06.2018-07.06.2018), Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun’xxdan Anadolu’xxya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, 2018

"Almaş- ve Almaşık Kelimelerinin Yapısı Üzerine", Ferdi Güzel, (12.05.2017-14.05.2017), I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, 2017

"Derleme Sözlüğü’nde Tanıklama ve Tanımlama Yanlışları.", Ferdi Güzel, (17.09.2018-19.07.2018), IV. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu, 2018

"Türkçenin Az Bilinen Bir Eki lAŋ/ lAn ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında Bu Ekle Kurulu Kelimeler", Ferdi Güzel, (02.06.2016-03.06.2016), Türk Dil Bilgisi Toplantıları ıv - Türk Dilinde Ekler Sempozyumu, 2016

"Kutadgu Bilig’den Türkiye Türkçesi Ağızlarına Birkaç Fiil", Ferdi Güzel, (26.09.2019-28.09.2019), Uluslararası Kutadgu Bilig Sempozyumu, 2019

"Kıranta Kelimesinin Kökenine Dair", Ferdi Güzel, (02.11.2017-04.11.2017), IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2017

"Fattoh Abdullayev”. Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Törkologları –Dilciler- (1. Cilt)", Fattoh Abdullayev, Akçağ Yayınları, Ahmet Buran, 1250, 978-605-342-503-8, 797-802, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Türkiye Türkçesi Ağızlarında Yapım Ekleri", Türk Dil Kurumu, 978-975-17-4222-3, Bilimsel Kitap

"Fakirlik", Türk Atasözlerinde Yoksulluk ve Yoksul, Libra Kitap, Emine Gürsoy Naskali, 978-605-7884-11-4, 475-508, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Türkiye Türkçesi ı", Lisans, Türkçe, 2

"Türkiye Türkçesi Iıı", Lisans, Türkçe, 2

"Eski Anadolu Türkçesi ı", Lisans, Türkçe, 3

"Dil Bilimi ı", Lisans, Türkçe, 2

"Çağdaş Türk Lehçeleri ı", Lisans, Türkçe, 2

"Eski Anadolu Türkçesi ıı", Lisans, Türkçe, 3

"Kompozisyon ı", Lisans, Türkçe, 3

"Kompozisyon ıı", Lisans, Türkçe, 3

"Türkiye Türkçesi ıv", Lisans, Türkçe, 2

"Türkiye Türkçesi ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Genel Dil Bilimi", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Dili ı", Lisans, Türkçe, 2

"Türkçe ı : Yazılı Anlatım", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Dili ı: Ses ve Yapı Bilgisi", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Dili ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Dil Bilgisi Iı: Şekil Bilgisi", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Dili Tarihi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Sözlük Bilimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Arş. Uyg. Merkezi Müdürü"

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2016 Yardımcı Doçent İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2010 - 2015 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Dili (dr), Fırat Üniversitesi
2005 - 2007 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Dili (yl) (tezli), Fırat Üniversitesi
1996 - 2000 Lisans Fen-edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Selçuk Üniversitesi