Doktor Öğretim Üyesi Ferdi Güzel

"Türkiye Türkçesi Ağızlarında Yapım Ekleri I: Yazı Dilinde Bulunmayan Yapım Ekleri.", Ferdi Güzel, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 2018

"Elazığ Ağzında Dede Korkut", Ferdi Güzel, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2018

"‘Kıranta’ Kelimesinin Kökenine Dair.", Ferdi Güzel, Dil Araştırmaları, 2018

"Türkçenin Az Bilinen Bir Eki: lAn", Ferdi Güzel, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2018

"li Eki Üzerine", Ferdi Güzel, Jasss, 2017

"TTA’daki Bazı Kelimelerin Kökeni Üzerine", Ferdi Güzel, Sobider, 2017

"“Dalyan” Kelimesinin Kökeni Üzerine", Ferdi Güzel, Uluslararası Teke Dergisi, 2017

"Köl Tigin Yazıtının Güneydoğu Yüzündeki ‘Taygun’ Kelimesi Hakkında", Ferdi Güzel, Zfwt, 2017

"Türkiye Türkçesi Ağızlarında -GAl Eki", Ferdi Güzel, Uluslarası Teke Dergisi, 2016

"Şahsuvar (Elazığ) Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar 2", Ferdi Güzel, Diyalektolog, 2013

"Şahsuvar (Elazığ) Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar", Ferdi Güzel, Türk Dili, 2012

"Peyami Safa’nın ‘Yalnızız’ Romanında Söz Dizimi", Ferdi Güzel, Turkish Studies, 2012

"Eski Türkçeden Günümüze Öz.", Ferdi Güzel, (01.06.2018-07.06.2018), Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun’xxdan Anadolu’xxya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, 2018

"Almaş- ve Almaşık Kelimelerinin Yapısı Üzerine", Ferdi Güzel, (12.05.2017-14.05.2017), I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, 2017

"Derleme Sözlüğü’nde Tanıklama ve Tanımlama Yanlışları.", Ferdi Güzel, (17.09.2018-19.07.2018), IV. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu, 2018

"Türkçenin Az Bilinen Bir Eki lAŋ/ lAn ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında Bu Ekle Kurulu Kelimeler", Ferdi Güzel, (02.06.2016-03.06.2016), Türk Dil Bilgisi Toplantıları ıv - Türk Dilinde Ekler Sempozyumu, 2016

"Kıranta Kelimesinin Kökenine Dair", Ferdi Güzel, (02.11.2017-04.11.2017), IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2017

"Eski Anadolu Türkçesi ıı", Lisans, Türkçe, 3

"Türkiye Türkçesi Iıı", Lisans, Türkçe, 2

"Kompozisyon ı", Lisans, Türkçe, 3

"Türkiye Türkçesi ı", Lisans, Türkçe, 2

"Kompozisyon ıı", Lisans, Türkçe, 3

"Türkiye Türkçesi ıv", Lisans, Türkçe, 2

"Türkiye Türkçesi ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Eski Anadolu Türkçesi ı", Lisans, Türkçe, 3

"Genel Dil Bilimi", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Dili ı", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Dil Bilgisi Iı: Şekil Bilgisi", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Dili ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Dili ı: Ses ve Yapı Bilgisi", Lisans, Türkçe, 2

"Türkçe ı : Yazılı Anlatım", Lisans, Türkçe, 2

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2016 Yardımcı Doçent İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2010 - 2015 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Dili (dr), Fırat Üniversitesi
2005 - 2007 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Dili (yl) (tezli), Fırat Üniversitesi
1996 - 2000 Lisans Fen-edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Selçuk Üniversitesi