Etik Kurul Komisyonu

ETİK KURULU

  Unvanı / Adı Soyadı   Komisyondaki Unvanı                 
  Prof. Dr. Hanefi BAYRAKTAR   Başkan
  Prof. Dr. Nasrullah HACIMÜFTÜOĞLU   Üye
  Prof. Dr. Vecihi AKSAKAL   Üye
  Prof. Dr. Halil İbrahim ŞİMŞEK   Üye
  Prof. Dr. Metin UÇURUM   Üye
  Prof. Dr. Bener GÜNGÖR   Üye
  Prof. Dr. Süleyman ÇİĞDEM   Üye
  • Komisyonun yazışma işlemlerini HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ birimi yürütmektedir.