Araştırma Görevlisi Erdem Saka

"52 Nolu Sivas Şeriye Siciline Göre Sivas’xxta Giyim Kuşam", Erdem Saka, Study of The Ottoman Domain, 2018

"Görele ve Samsun Adliyeleri", Mübaşir, 2011-2018, Kamu

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2018 Araştırma Görevlisi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü, Bayburt Üniversitesi

2017 Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih, Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

2017 Araştırma Görevlisi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Bayburt Üniversitesi
2012 - 2016 Yüksek Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Tezli Y.L.)Giresun Üniversitesi

2012 - 2016 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (yl) (tezli), Giresun Üniversitesi
2008 - 2012 Lisans

Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Giresun Üniversitesi