Turnitin OriginalityCheck veritabanı Erişime Açılmıştır. Sobiad Sosyal Bilimler Atıf Dizini Emerald Insight E-Dergi veritabanı Üniversitemiz Erişimine Açılmıştır.