Mezun Öğrenci İlişik Kesme İşlemleri Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bitirme Çalışması Yazım Kılavuzu