18 Mayıs 2019 Dijital Okuryazarlık Sınavı Öğrenci Sınıf Listeleri Vergi Ahlakı ve Bilinci Konferansı Mezun Öğrenci İlişik Kesme İşlemleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bitirme Çalışması Yazım Kılavuzu