Disiplin Soruşturmalarında Dikkat Edilecek Usul ve Esaslar

Disiplin soruşturmalarının usulüne uygun yapılması, disiplin yaptırımlarının amacına ulaşmasında önem arz etmektedir. Bu nedenle usulüne uygun disiplin soruşturmalarının yapılabilmesi ve uygulamada birliğin sağlanabilmesi için ana başlıklar altında topladığımız "Disiplin Soruşturmalarında Dikkat Edilecek Usul ve Esaslar" hakkında hazırlanmış olan klavuza ulaşmak için tıklayınız

Klavuzu word formatında indirmek için tıklayınız.