Daha önce herahngi bir yüksek öğretim programını tamamlayan ya da belirli bir süre devam eden öğrencilerin önceki eğitimlerinden aldıkları derslerden muaf olabilmeleri için onaylı transkript ile birlikte 5 Ekim 2018 tarihine kadar bölüm sekreterliğine başvurmaları gerekir.