Değişim Programları Koordinatörleriyle Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

7 Kasım 2018 tarihinde saat 14:00’da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programlarının koordinatörleri, yasal değişiklikler ve güncel uygulamaları içeren sunumlar ile bilgilendirildi.

Programlara ilişkin tanıtımlar ve yeni akademik yılın planı anlatıldı. Programlara ilişkin tanıtım konuşmalarının ardından, süreç iyileştirmeye yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Değişim sürecinde meydana gelen aksaklıklar ve çözüm önerilerinin de masaya yatırıldığı toplantıda, birimler arası koordinasyonun sağlanması ve öğrenci ilgisinin yönlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Uluslararası İlişkiler Ofisi’nden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim ŞİMŞEK, Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programlarının kurum koordinatörleri ile enstitü / fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokulu bölüm koordinatörleri katıldı.