COVID-19 Salgını Sebebiyle Kayıt Dondurma İşlemleri!

COVID-19 küresel salgınının bahar yarıyılı eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması nedeniyle dönem sırasında bazı öğrencilerin öğretim çalışmalarına katılamamalarından dolayı;
1) Üniversitemiz ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları birimden aşağıdaki dilekçe ile talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde  kayıtlarının dondurulmasına ve  kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına,
2) Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin;
a) Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzakta öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez  danışmanın  görüşü  alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine,
b)  Bu  süreçte  tez  döneminde  olup  azami  süresi  biten  öğrenciler  için  eğitime  ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine,
c) Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının "denetlenebilir  ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla" dijital imkanlar ile yapılabileceğine,bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanılabileceği kararlaştırılmıştır.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi için kayıt dondurma talep dilekçesi için tıklayınız.

Not: Kayıtlı olduğunuz birimin web sayfasında bulunan iletişim kanalları vasıtasıyla (Posta , E-Posta veya Faks) kayıt dondurma başvurusunda bulunabilirsiniz.