Doktor Öğretim Üyesi Cihan Paloluoğlu

"Erzurum Kent Merkezinde Kar Yüzeyli Örnekleyici ile Benzo a Pyrene nin Atmosferik Kuru Çökelme Akısının Belirlenmesi", Paloluoğlu Cihan, Bayraktar Hanefi, Turalıoğlu f Sezer, Gaga e Eftade, Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi, 2013

"Erzurum Kent Merkezinde Aktif Örnekleyici ile Benzo a Pyrene nin Atmosferik Konsantrasyonlarının Belirlenmesi", Paloluoğlu Cihan, Bayraktar Hanefi, Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech., 2013

"Wet deposition of polycyclic aromatic hydrocarbons PAHs Acenaphtylene Fluorene ve Phenanthrene s in Erzurum city atmosphere", Paloluoğlu Cihan, Bayraktar Hanefi, Turalıoğlu f Sezer, Gaga e Eftade, Journal of Selçuk University Natural And Applied Science, 2013

"Erzurum Yağış Örneklerinde Poliklorlu Bifenillerin PCB lerin Araştırılması", Berberler Ercan, Paloluoğlu Cihan, Bayraktar Hanefi, Turalıoğlu f Sezer, 5. Hkk2013 Sempozyum

"Wet Deposıtıon of Polycyclıc Aromatıc Hydrocarbons pahs ın Semı Urban Atmosphere", Demirel Ecem, Paloluoğlu Cihan, Bayraktar Hanefi, Turalıoğlu f Sezer, Air Quality Management 2012-ıuappa Regional Conference

"Kar Yüzeyli Örnekleyici Kullanilarak Trafik Kaynakli Pah larin Kuru Çökelme Akilarinin Araştirilmasi", Paloluoğlu Cihan, Bayraktar Hanefi, Turalıoğlu f Sezer, 5. Hkk2013 Sempozyum

"Dry Deposıtıon of Benzo a Pyrene ın Erzurum Urban Center", Bayraktar Hanefi, Paloluoğlu Cihan, Turalıoğlu f Sezer, Gaga e Eftade, Hollanda Sci. Conf.

"Emissions of Gas and Particle Phase Polycyclic Aromatic Hydrocarbons pahs in Erzurum Urban Center Turkey", Paloluoğlu Cihan, Bayraktar Hanefi, Turalıoğlu f Sezer, Gaga e Eftade, Hollanda Sci. Conf.

"Wet deposition of polycyclic aromatic hydrocarbons PAHs Acenaphtylene Fluorene ve Phenanthrene s in Erzurum city atmosphere", Paloluoğlu Cihan, Bayraktar Hanefi, Turalıoğlu f Sezer, Gaga e Eftade, Icoest Conf. 2013

"Erzurum Aziziye Belediyesi", BAŞKAN YARDIMCISI, 2015-2019, Kamu

"Tübitak 1001 Araştırma Projeleri", Bursiyer, 2006-2010, Diğer

"Kentsel Atmosferde Aktif ve Pasif Örnekleyiciler Kullanarak PCB (Poliklorlü Bifeniller) Konsantrasyonlarının Yatay ve Dikey Dağılımlarının Belirlenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 03.01.2014-04.03.2015, 30000 TÜRK LİRASI

"Pasif örnekleyici kullanarak poli klorlu bifenillerin (PCB) dikey dağılımının araştırılması", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 03.03.2012-04.04.2013, 20000 TÜRK LİRASI

"Erzurum kent atmosferinde kalıcı organik kirleticilerin (KOK) belirlenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 03.02.2011-04.03.2012, 15000 TÜRK LİRASI

"Kar Yüzeyli Örnekleyici kullanarak Trafik Kaynaklı Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) Bileşenlerin Belirlenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.02.2009-01.03.2010, 10000 TÜRK LİRASI

"Erzurum Kent merkezinde Atmosferik Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların PAH Alansal Dağılımı", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 03.03.2007-04.05.2010, 360000 TÜRK LİRASI

"Bor endüstrisi atıksularının kimyasal ve Fizikokimyasal yöntemlerle arıtılması", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 05.03.2005-04.01.2007, 360000 TÜRK LİRASI

"Kentsel atmosferde aktif ve pasif örnekleyiciler kullanarak pcb (çok klorlu bifenil) konsantrasyonlarının yatay ve dikey dağılımlarının belirlenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 01.08.2013-01.08.2015, 30000 TÜRK LİRASI

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2011 - 2016 Doktora Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Atatürk Üniversitesi
2005 - 2008 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Teknolojisi (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
2000 - 2004 Lisans Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Atatürk Üniversitesi
2000 - 2004 Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Atatürk Üniversitesi