Doktor Öğretim Üyesi Cem Özkurt

"Toplumsallık, Anlam ve Bir Sosyal İnşa Olarak İnsan", Cem Özkurt, Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 2019

"Simgeler, Semboller ve Anlam Ağında Bir İletişimsel Diyalektik Olarak İnsan", Cem Özkurt, Sosyologca, 2018

"Yeni Krizler Çağı, Çalışmanın İflası ve Prekarya", Cem Özkurt, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2018

"MESLEKİ DÖNÜŞÜMLER VE YENİ BİÇİMLENMELER: BİR MESLEKİ KARİYER UZAKLAŞMASI OLARAK BANKACILIK", Cem Özkurt, (26.05.2018-29.05.2018), Uluslar Arası Mesleki Bilimler Sempozyumu, 2018

"Şerif Mardin ve Mübeccal Kıray’xxın Kavramsal ve Kuramsal Çerçevelerine Bir bakış: Yakın Tarihimizde Değişmenin Yönü, Temel Gerilimler ve Yapının Bağlantısallığı", Cem Özkurt, (25.04.2019-27.04.2019), 1. Uluslararası Kapadokya Felsefe ve Sosyal Bilim Kongresi, 2019

"Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar", Cemil Meriç’xxin Araştırma Programına Bir Bakış, Gece Akademi, Prof.Dr. Kürşat Özdaşlı, 978-605-288-791-2, 507-519, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Sınıf ve Ötesi, 1980 Sonrası Çalışma Hayatına Başlayan Bazı Meslek Mensuplarının Sosyolojik Açıdan Karşılaştırmalı Analizi", Gece Akademi, 978-605-288-875-9, Bilimsel Kitap

"Sosyoloji", Lisans, Türkçe, 2

"Eğitim Felsefesi", Lisans, Türkçe, 4

"Felsefeye Giriş 2", Lisans, Türkçe, 2

"Tarihe Sosyojik Yaklaşımlar", Lisans, Türkçe, 4

"Sağlık Sosyolojisi", Lisans, Türkçe, 4

"Temel Psikoloji", Lisans, Türkçe, 4

"Felsefeye Giriş 1", Lisans, Türkçe, 6

"Antropoloji", Lisans, Türkçe, 4

"Eğitim Sosyolojisi", Lisans, Türkçe, 6

"Eğitim Felsefesi", Lisans, Türkçe, 2

"Bölüm Başkan Yardımcısı"

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2018 Doktor Öğretim Üyesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2010 - 2012 Yüksek Lisans Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (yl) (tezli), Yeditepe Üniversitesi
1997 - 2002 Lisans Fen-edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Uludağ Üniversitesi