Doktor Öğretim Üyesi Cem Özkurt

"Yeni Bir Sosyal Bilim Paradigmasına Doğru: Mirasın Reddi ve Bütünsel Bilim Arayışları", Cem Özkurt, İbad Sosyal Bilimler Dergisi, 2019

"Toplumsallık, Anlam ve Bir Sosyal İnşa Olarak İnsan", Cem Özkurt, Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 2019

"Simgeler, Semboller ve Anlam Ağında Bir İletişimsel Diyalektik Olarak İnsan", Cem Özkurt, Sosyologca, 2018

"Yeni Krizler Çağı, Çalışmanın İflası ve Prekarya", Cem Özkurt, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2018

"Şerif Mardin ve Mübeccel Kıray’ın Kavramsal ve Kuramsal Çerçevelerine Bir bakış: Yakın Tarihimizde Değişmenin Yönü, Temel Gerilimler ve Yapının Bağlantısallığı", Cem Özkurt, (25.04.2019-27.04.2019), 1. Uluslararası Kapadokya Felsefe ve Sosyal Bilim Kongresi, 2019

"MESLEKİ DÖNÜŞÜMLER VE YENİ BİÇİMLENMELER: BİR MESLEKİ KARİYER UZAKLAŞMASI OLARAK BANKACILIK", Cem Özkurt, (26.05.2018-29.05.2018), Uluslar Arası Mesleki Bilimler Sempozyumu, 2018

"İleri Modernitede İnsanal Geri Çekilmenin Küresel Ötekileri Prekaryanlar", Cem Özkurt, (17.10.2019-19.10.2019), 2000’xxli Yıllarda Türkiye’xxde Antropoloji, 2019

"Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar", Cemil Meriç’xxin Araştırma Programına Bir Bakış, Gece Akademi, Prof.Dr. Kürşat Özdaşlı, 978-605-288-791-2, 507-519, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Sınıf ve Ötesi, 1980 Sonrası Çalışma Hayatına Başlayan Bazı Meslek Mensuplarının Sosyolojik Açıdan Karşılaştırmalı Analizi", Gece Akademi, 978-605-288-875-9, Bilimsel Kitap

"Felsefeye Giriş", Lisans, Türkçe, 2

"Sosyal Hareketler", Lisans, Türkçe, 4

"Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik", Lisans, Türkçe, 2

"Sosyal ve Kültürel Antropoloji", Lisans, Türkçe, 2

"Eğitim Felsefesi", Lisans, Türkçe, 2

"Temel Psikoloji", Lisans, Türkçe, 4

"Felsefeye Giriş 1", Lisans, Türkçe, 6

"Antropoloji", Lisans, Türkçe, 4

"Eğitim Sosyolojisi", Lisans, Türkçe, 6

"Tarihe Sosyojik Yaklaşımlar", Lisans, Türkçe, 4

"Sağlık Sosyolojisi", Lisans, Türkçe, 4

"Eğitim Felsefesi", Lisans, Türkçe, 4

"Sosyoloji", Lisans, Türkçe, 2

"Felsefeye Giriş 2", Lisans, Türkçe, 2

"Bölüm Başkan Yardımcısı"

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2018 Doktor Öğretim Üyesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2010 - 2012 Yüksek Lisans Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (yl) (tezli), Yeditepe Üniversitesi
1997 - 2002 Lisans Fen-edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Uludağ Üniversitesi