"KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE KURUMSAL İTİBARIN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK VE İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ", Fetullah Battal, Ertuğrul Çınar, (28.04.2018-30.04.2018), Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu-antalya, 2018
Ertuğrul Çınar
Bildiri
"ÇERÇEVELEME ETKİSİ VE RASYONEL KARAR VERME TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (AMPİRİK ÇALIŞMA)", Ertuğrul Çınar, Fetullah Battal, (28.04.2018-30.04.2018), Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu-antalya, 2018
Ertuğrul Çınar
Bildiri
"The Effect Organizational Citizenship Behaviours and Decision Making Styles on Transformational Leadership Behaviour", Fetullah Battal, Ertuğrul Çınar, (27.10.2017), 4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
Ertuğrul Çınar
Bildiri
"OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN DÜNYADA Kİ VE TÜRKİYE’DE Kİ DEĞİŞİMİ", Sinan Yılmaz, Ertuğrul Çınar, Kürşat Taştan, Nurgül Ecek, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2017
Ertuğrul Çınar
Makale
"The Effects of Organizational Citizenship Behaviours and Decision-Making Styles on Transformational Leadership Behavior", Fetullah Battal, İbrahim Durmuş, Ertuğrul Çınar, Turkish Studies, 2017
Ertuğrul Çınar
Makale
"BAYBURT LOGISTIC VILLAGE, A STUDY ON THE LOGISTIC VILLAGE PERCEPTION OF BAYBURT UNIVERSITY STUDENTS", Şaduman Yıldız, Erdemalp Özden, Fetullah Battal, Şenol Kılıçaslan, Ertuğrul Çınar, Turkısh Studıes, 2017
Ertuğrul Çınar
Makale
"Solomon Ash Uyumluluk Deneyi Ve Bireylerin Karar Verme Tarzları Arasındaki İlişki (Türkiye Örneği)", Fetullah Battal, Şaduman Yıldız, Şenol Kılıçaslan, Ertuğrul Çınar, Journal of Turkish Studies, 2018
Ertuğrul Çınar
Makale
"KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE KURUMSAL İTİBARİLİŞKİSİ", Fetullah Battal, Sinan Yazıcı, Ertuğrul Çınar, Şenol Kılıçaslan, Journal of Turkish Studies, 2018
Ertuğrul Çınar
Makale
"T.c. Zıraat Bankası Genel Müdürlügü", uzman yard., 2010-2011, Kamu
Fetullah Battal
Diğer
"Gümüşhane Üniversitesi", memur, 2011-2013, Diğer
Fetullah Battal
Diğer
Daha Fazla Sonuç