"", Baybur Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında Şube Müdürü
Cemil Aykut
Yöneticilik
"", Bayburt taşı atıklarının geopolimer tuğla üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması
Cemil Aykut
Proje