"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"
Betül Gıdık
Yöneticilik
"Ayçiçeği Bitki Atık Küllerinin Bitki Besin Elementlerinin Belirlenmesi", Volkan Gül, Betül Gıdık, (03.05.2018-06.05.2018), Internatıonal Agrıculture Congress, 2018
Betül Gıdık
Bildiri
"SİYAH ALACA IRKI SIĞIRLARDA BAZI VERİM ÖZELLİKLERİNİ ETKİLEYENMOLEKÜLER MARKÖR POLİMORFİZMLERİNİN BELİRLENMESİ", Profesör, Gümüşhane Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 30.12.2015-21.02.2018, 15.000, 00 TÜRK LİRASI
Vecihi Aksakal
Proje
"KOYUNLARDA SERUM APELİN SEVİYESİ ÜZERİNE IRK ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Çiğdem Takma, Bülent Şengül, Bayraktar Fatma Gülten, (25.08.2018-26.08.2018), I. Uluslararası Ahtamara Multidisipliner Kongresi, 2018
Vecihi Aksakal
Bildiri
"İnfluence on some physiological charesteristics of the honeybee (Apis mellifera L. ) colonies of radio frequences.", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Vecihi Aksakal, Yahya Yasin Yılmaz, (09.05.2018-12.05.2018), International Agriculturel Science Congress, 2018
Vecihi Aksakal
Bildiri
"Sıcaklık Stresi İle İ̇ndüklenen Broylerlerde Farklı Oranlarda Kullanılan Bazı Bitkisel Eksraktların Serum Demir Düzeyine Etkisinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Mehmet Gül, (04.05.2018-05.05.2018), Iı.multidisipliner Çalışmalar Kongresi-adana, 2018
Vecihi Aksakal
Bildiri
"Sıcaklık Stresi İle İndüklenen Broylerlerde Farklı Oranlarda Kullanılan Bazı Bitkisel Eksraktların Serum Transferrin Seviyesine Etkisinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Mehmet Gül, (19.04.2018-22.04.2018), I. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi-istanbul, 2018
Vecihi Aksakal
Bildiri
"The effect of apple cider vinegar and mushroom stalk supplementation on layinghens", Musa Karaalp, Vecihi Aksakal, Sevim Beyza Öztürk Sarıkaya, Hilal Ürüşan Altun, Bahri Bayram, Ayhan Zulkadir, İndian J. Anim. Res, 2018
Vecihi Aksakal
Makale
"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"
Emre Tekce
Yöneticilik
"Hayvan Beslemede Mikroorganizmaların Etkinliği", Yemlerde Mikrobiyolojik Kontaminasyonlar, Türkiye Klinikleri Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Prof. Dr. Pınar TATLI SEVEN, 2149-5718, 24-33, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Emre Tekce
Kitap
Daha Fazla Sonuç