"Bilgisayar Uygulamalı Temel İstatistik", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Pelin Çelik
Ders
"Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş", Lisans, Türkçe, 3
Pelin Çelik
Ders
"Çağdaş Yönetim Yaklaşımları", Lisans, Türkçe, 3
Pelin Çelik
Ders
"Kurumsal Kaynak Planlama", Lisans, Türkçe, 6
Pelin Çelik
Ders
"Tarım İşletmelerinde Üretim Yönetimi", Lisans, Türkçe, 3
Pelin Çelik
Ders
"Eğitim Kriterleri Açısından Türkiye’deki İllerin ARAS Yöntemi ileDeğerlendirilmesi", Ayşe Cansu Gök Kısa, Pelin Çelik, (05.10.2017-07.10.2017), 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, 2017
Pelin Çelik
Bildiri
"FUZZY AHP FUZZY PROMETHEE APPROACH IN EVALUATION OF E SERVICE QUALITY CASE OF AIRLINE WEB SITES", Pelin Çelik, Ayşe Cansu Gök Kısa, (02.08.2015-07.08.2015), International Conference on Multiple Criteria Decision Making, 2015
Pelin Çelik
Bildiri
"Proje Başarısına Etki Eden Kritik Faktörlerin Bulanık DEMATEL Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi", Pelin Çelik, Ayşe Cansu Gök Kısa, (05.10.2017-07.10.2017), 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, 2017
Pelin Çelik
Bildiri
"PERFORMANCE EVALUATION OF PRIVATIZED PORTS BY ENTROPY BASED ARAS AND TOPSIS APPROACH", Ayşe Cansu Gök Kısa, Pelin Çelik, İskender Peker, (17.10.2019-18.10.2019), 17th International Logistics And Supply Chain Congress, 2019
Pelin Çelik
Bildiri
"Yeşil Tedarikçilerin Bulanik Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Değerlendirilmesi", Pelin Çelik, Talha Ustasüleyman (14.10.2015-16.10.2015), Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 2015
Pelin Çelik
Bildiri
Daha Fazla Sonuç