"E-Ticaret Dersinin Online Pazarlama Girişimine Etkisi: Meslek Yüksekokulu Hazır Giyim Teknolojisi Programı Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama", Ahmet Özbek, Yusuf Esmer, Onur Şaylan, (29.09.2018-30.09.2018), IX. Ibaness Congress Series – Edirne / Turkey, 2018
Yusuf Esmer
Bildiri
"The Relationship Between Environmental Pollution and Natural Disasters", Betül Gıdık, Uğur Serencam, Hüseyin Serencam, (27.06.2018-29.06.2018), 1. Internatıonal Technologıcal Scıences And Desıgn Symposıum, 2018
Betül Gıdık
Bildiri
"ANTİKANSEROJENİK ANTİDİYABETİK VE ANTİOKSİDAN BİR ETKİYE SAHİP MUCİZEVİ BİTKİ MORİNGA OLEİFERA BİTKİSİNİN İNCELENMESİ", Betül Gıdık, (25.08.2018-26.08.2018), 1. Uluslararasımulti Disipliner Çalışmalar Kongresi, 2018
Betül Gıdık
Bildiri
"ANTİVİRAL ANTİDEPRESAN, ANTİSEPTİK, ANTİBAKTERİYEL BİR ETKİYE SAHİP LAVANDULA OFFİCİNALİS BİTKİSİNİN İNCELENMESİ", Betül Gıdık, (25.08.2018-26.08.2018), 1. Uluslararasımulti Disipliner Çalışmalar Kongresi, 2018
Betül Gıdık
Bildiri
"The Impact of Natural Disasters and Environmental Pollution on Agricultural Lands", Uğur Serencam, Betül Gıdık, Hüseyin Serencam, (27.06.2018-29.06.2018), 1. Internatıonal Technologıcal Scıences And Desıgn Symposıum, 2018
Betül Gıdık
Bildiri
"Deneysel Olarak Sıcaklık Stresi OluşturulanBroilerde Farklı Oranlarda Kullanılan BazıBitkisel Ekstrelerin Serum Demir SeviyesineEtkisinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2018
Emre Tekce
Makale
"Investigation of the Effects of Some Herbal Extremely Serum Uric Acid Level Added in Drinking Waters in Brolier Under Heat Stress", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Journal Ofveterinary Science Medical Diagnosis, 2018
Emre Tekce
Makale
"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"
Betül Gıdık
Yöneticilik
"Ayçiçeği Bitki Atık Küllerinin Bitki Besin Elementlerinin Belirlenmesi", Volkan Gül, Betül Gıdık, (03.05.2018-06.05.2018), Internatıonal Agrıculture Congress, 2018
Betül Gıdık
Bildiri
"SİYAH ALACA IRKI SIĞIRLARDA BAZI VERİM ÖZELLİKLERİNİ ETKİLEYENMOLEKÜLER MARKÖR POLİMORFİZMLERİNİN BELİRLENMESİ", Profesör, Gümüşhane Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 30.12.2015-21.02.2018, 15.000, 00 TÜRK LİRASI
Vecihi Aksakal
Proje
Daha Fazla Sonuç